kapije i ograde


Visoko kvalitetni pocinkovani / pocinkovano plastificirani
stubovi u zavisnosti od ograda koje se postavljaju:

Stub sa šinom
a) Stub
-toplo pocinkovana/pocinkovano plastificirana čelicna cev
- cev 60 x 40/2 mm x odgovarajuća visina mm
- kompletni delovi za montažu(flah 40/5 mm, kapa, šrafovi)
- dubina ukopavanja 570 mm
- boje: zelena, bela, antracit, po narudžbini

b) Krajnji stub

- toplo pocinkovana/pocinkovano plastificirana čelicna cev
- cev 60 x 60/2 mm x odgovarajuća visina u mm
- kompletni delovi za montažu(flah 40/5 mm, kapa, šrafovi)
- dubina ukopavanja 570 mm
- boje: zelena, bela, antracit, po narudžbini
Stub sa klemnom
a) Stub
- toplo pocinkovana/pocinkovano plastificirana čelicna cev
- cev 60 x 40/2 mm x odgovarajuća visina mm
- kompletni delovi za montazu(klemne, kapa, šrafovi)
- dubina ukopavanja 570 mm
- boje: zelena, bela, antracit, po narudžbini

b) Krajnji stub
- toplo pocinkovana/pocinkovano plastificirana čelicna cev
- cev 60 x 60/2 mm x odgovarajuća visina u mm
- kompletni delovi za montazu(klemne, kapa, šrafovi)
- dubina ukopavanja 570 mm
- boje: zelena, bela, antracit, po narudžbini

Za sve stubove postoji i varijanta bez ukopavanja sa postoljem
Stubovi za žičano pletivo
a) Stub
- toplo pocinkovana/pocinkovano plastificirana čelicna cev
- cev 40 mm x odgovarajuća visina mm
- kompletni delovi za montazu( kapa, drzac zice)

b) Potprni stub

- toplo pocinkovana/pocinkovano plastificirana čelicna cev
- cev 40 mm x odgovarajuća visina mm
- kompletni delovi za montažu( kapa, držač zice)